Oznake

Idem..

Gde?

U snove..

Da te budim?

Nemoj, žmureću samo..

A ako zaspiš?

Neću.. Ne mogu, a želela bih..

Pa ti onda ne spavaš?

Spavam..

Pa kako kad samo žmuriš?

A ko kaže da ako samo žmuriš ti ne spavaš?

Advertisements