I svetionik negde svetli…


Kada se talasi uzburkaju a izlaza po pučini problema nigde nema trebalo bi po priči, predanju da uvek negde ima jedan svetionik koji svetli.. Za jednu lutalicu koja sanja, luta, pije dan, noću ga vari, svari, pa ujutru ispljune, vrlo lako mogu da se izgubim.. Ne samo da pogrešim prevoz, smer, ulicu, da zagledana u …

Nastavite čitati I svetionik negde svetli…