Oznake

, , , ,

… Nesto crveno lepljivo razliva se po meni.. Kapljice  krvi neometano plivaju i konstantno plove nekim morem  tela.. Srcoliki mornar ravnomernim otkucajem u minuti  daje naredbe ostaloj posadi broda..

A niko ga ne sluša..

Zašto?

Čekaju da Razum odredi pravac kuda vetar duva, da podignu sidra i odu.. Čekaju da pogleda popreko  mornara  Srca i da mu se nasmeje u njegov stari brk, da mu  glasom punim ironije kaže:

-Kuda plovi tvoj brod?

I okrene kursor, za 360 C došavši u suprotan odnos, imajući u vidu početne šanse..

Iz inata ili zato što tako mora biti..

Ko bi ga znao moj profesroe…

Advertisements