Sećanje…


U životu svakog od nas postoje scene, događaji koje pamtimo uprkos vremenu. Ostanu nam urezani u sećanje, njhovi smo ponositi vlasnici, to je naša sigurna luka gde uvek možemo da se vratimo. Da uplovimo, jer tamo smo bezbedni. Ta sećanja i sa njima vezana osećanja predstavljaju temelj, nekih budućih događaja, želja i nadanja. Bogat je …

Nastavite čitati Sećanje…